Art & Design

Đỉnh cao chế tác: Mối tương giao giữa sơn mài Trần Phúc Duyên và Johnnie Walker WR

Tìm được điểm chung với nhau trong nghệ thuật, là một chữ “Duyên”. Và để song hành cùng nhau, lại đòi hỏi nhiều hơn như thế, đó là cùng sứ mệnh về việc bảo vệ và phát huy những giá trị di sản, ẩn sâu trong các tác phẩm nghệ thuật và cuộc đời sáng tác của các nghệ sĩ, để truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau và giúp phát triển đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ. Như chúng ta đang nói về cuộc gặp gỡ giữa “chất vị êm mượt” trứ danh Johnnie Walker XR và các khách tham dự triển lãm Họa Duyên Tương Ngộ - kỷ niệm 100 năm ngày sinh của danh họa Trần Phúc Duyên.

dress evening dress formal wear flooring adult female person woman fashion art

Recommended posts for you