Style

CHANEL gặp "Sự cố hoa trà đỏ"

Chiến dịch quảng bá N°1 de CHANEL gặp phải sự cố tại Trung Quốc, khi Lin Qingxuan - một thương hiệu chăm sóc da nội địa Trung Quốc cáo buộc thương hiệu Pháp cạnh tranh không lành mạnh.

plant rose flower blossom person human face

Recommended posts for you