Business

Mở cửa hàng vật lý hậu Covid-19 (Phần 2): Góc nhìn từ CURNON, SEESON và labels:

Hành trình mua sắm của khách hàng giờ đây không còn là một đường thẳng tuyến tính từ việc xuất hiện nhu cầu, tìm kiếm sản phẩm, so sánh đánh giá, lựa chọn, hoàn tất quyết định mua hàng như trước kia nữa, mà giữa một thị trường đầy tính cạnh tranh và mang tính sống còn cao như thời trang (phụ kiện, trang sức nói chung), việc giữ chân và chuyển đổi những khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực thụ, rồi thành khách hàng trung thành là điều vô cùng quan trọng. Do đó, hành trình từ một đường thẳng đã trở thành một đường tròn nối liền, liên tục, và nhiệm vụ của thương hiệu và phải giữ cho mọi điểm trên đường tròn đó được diễn ra trơn tru, mạch lạc.
person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you