L'OFFICIEL Vietnam

Nên trông đợi gì từ L’Officiel Vietnam December 2020 – The Revolution Issue?

Revolution. Chủ đề ấn phẩm đã nói lên tất cả: L’Officiel Vietnam số tháng 12 năm 2020 chính là sự phản ánh những bước tiến mang tính cách mạng của nền công nghiệp thời trang và làm đẹp, cả trong và ngoài nước. Từ các sản phẩm, xu hướng, thương hiệu cho đến người mẫu và ngôi sao, những nhân vật và đề tài được đề cập đến trong ấn phẩm lần này đều ít nhiều mang tính Revolution. Và dưới đây là những gì mà bạn nên trông đợi:
clothing apparel shoe footwear person human monitor electronics screen coat

Recommended posts for you