Style

Mạng che mặt - Sự bảo vệ hay phán quyết dành cho người phụ nữ?

Hai chiếc mạng che mặt - một xuất hiện trên sàn diễn thời trang nổi tiếng, một không xuất hiện trên gương mặt của người thiếu nữ, nhưng lại mang đến hai kết cục hoàn toàn khác biệt.

Design: Amanda
Design: Amanda

Recommended posts for you