Love & Life

Thấu hiểu nội tâm và Làm chủ xúc cảm để hạnh phúc với "Trí Thông Minh Thực Dụng"

Từ thế kỷ 20, các nhà tâm lý học đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu các dạng trí tuệ khác nhau, từ đó các khái niệm IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số cảm xúc) dần trở nên quen thuộc với nhân loại. Thế nhưng có lẽ vẫn chưa nhiều người biết đến một khái niệm mới đang được các doanh nghiệp rất coi trọng trong tuyển dụng – EI (tức Emotional Intelligence – trí tuệ xúc cảm). Cuốn sách này sẽ khai mở cho chúng ta về thế giới EI của con người, cách nâng cao chỉ số EI để thấu hiểu nội tâm và làm chủ cảm xúc, từ đó có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

lamp person sitting camera electronics

Recommended posts for you