Documentary

Hoa sen: Tôn vinh hay bức tử văn hóa?

Tuổi đời làm nghề thiết kế của tôi chưa dài, mới hơn 10 năm, nhưng có lẽ cũng đủ để tôi nhận ra cái được và cả cái chưa được trong nghành mà mình theo đuổi.
clothing apparel person human evening dress fashion robe gown wedding gown wedding

Recommended posts for you