Style

Người dùng Gen Z nói gì về Yamaha Grande mới?

Sau gần 1 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, Yamaha Grande 2022 đang được dân chơi xe và người dùng đánh giá là một mẫu xe ga đáng tiền.

person human motor scooter vespa vehicle transportation motorcycle scooter wheel machine

Recommended posts for you