Voyage & Gourmet

Bowmore: Quy trình thủ công cho chất vị riêng kết nối cảm xúc

Nghệ thuật chưng cất thủ công được bảo tồn hơn hai thế kỷ chính là điều khiến Bowmore trở thành nhà chưng cất được kính trọng nhất tại vùng Islay. Những chai whisky thơm mùi khói than bùn nhè nhẹ cùng hương trái cây phong phú là món quà mà thời gian đã ban tặng cho Bowmore.

land nature outdoors sea water shoreline coast scenery boat vehicle

Recommended posts for you