Voyage & Gourmet

Đại sứ thương hiệu toàn cầu Don Julio: Hãy “thưởng” tequila như một loại rượu hảo hạng

Hãy cùng gặp gỡ cô Karina Sánchez - Đại sứ thương hiệu toàn cầu Tequila của thương hiệu Don Julio, để lắng nghe câu chuyện về loại rượu mang đậm bản sắc văn hoá của người dân Mexico.

glass finger hand person adult female woman head smile goblet

Recommended posts for you