Voyage & Gourmet

Johnnie Walker Blue Label: Không ngừng tiến bước với chiều sâu bền vững

Johnnie Walker Blue Label là biểu tượng whisky thượng hạng với tinh thần “Be Made Of Blue” đến từ sự đa tầng trong chất vị, trong di sản và trong chính cảm quan của người thưởng thức. Năm 2023, thương hiệu tiếp tục hướng đến những sự sâu sắc mới, khai mở chiều sâu về bền vững (Depth Of Sustainability) và chiều sâu về nghệ thuật (Depth Of Art).

blazer coat jacket formal wear suit tie people person long sleeve man

Recommended posts for you