Voyage & Gourmet

Mortlach x Starck: Từ nghệ thuật chưng cất độc bản đến biểu tượng thượng lưu mới

Để ghi dấu cho sự vượt trội của quy trình chưng cất 200 năm, Scotch whisky Mortlach đã công bố thông tin quan trọng: Bậc thầy của ngành thiết kế đương đại Philippe Starck sẽ đồng hành như vai trò là Giám đốc Sáng tạo đầu tiên của thương hiệu, cùng cùng nhau kiến tạo lại những chuẩn mực của whisky, tái xây dựng lại tinh thần của Mortlach và  vươn đến những tầm cao sáng tạo mới.

Recommended posts for you