Voyage & Gourmet

The Macallan kỷ niệm sáu thập kỷ James Bond tại biểu tượng xa hoa của Sài Gòn

Tiếp nối đêm tiệc tại Singapore, vừa qua, The Macallan đã viết tiếp hành trình ghi dấu sáu thập kỷ ra mắt tác phẩm kinh điển James Bond bằng một đêm tiệc điện ảnh tại Hotel Majestic Saigon, đưa các vị khách quý bước vào trải nghiệm của những giọt nồng tinh hoa - The Six Decades of Bond.

alcohol beverage

Recommended posts for you