Business

Burberry có thể lớn mạnh đến mức nào?

Giám đốc điều hành mới của Burberry, Jonathan Akeroyd, đã đề ra kế hoặc đầy tham vọng: Tăng doanh số bán hàng của hãng lên 5 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới.