Business

#PressDay: Tạp chí thời trang - Tiếng nói chính thống của ngành công nghiệp tỉ đô

Sự ra đời của các tạp chí bắt nguồn từ cuối những năm 1600, dưới thời Nữ hoàng Elizabeth, và theo thời gian, tạp chí thời trang đã trở thành một công cụ không thể thiếu của nền công nghiệp tỉ đô này, đồng thời mang thêm nhiều giá trị khác phục vụ cho độc giả.

Business