Business

CHANEL đạt doanh thu 20 tỷ USD vào năm 2023, tăng gấp đôi sau một thập kỷ

CHANEL có kế hoạch mở rộng phạm vi bán lẻ của mình vào năm 2024 sau một năm đạt được những thành tích tích cực, trong đó thương hiệu vượt qua sự suy thoái của ngành hàng xa xỉ để báo cáo mức tăng trưởng hai con số.

Business