Art & Design

Triển lãm “The Fairytale Garden” và những con số biết nói

Trong triển lãm nghệ thuật lần thứ hai của Nguyễn Hoàng Ngân mang tên “Vườn Thần Tiên | The Fairytale Garden”, nhiều hình thức thể nghiệm nghệ thuật sẽ cùng kết hợp để kể nên những chuyện cổ tích và những huyền thoại, đưa người xem bước vào khu vườn nghệ thuật tuyệt vời.

Art & Design