Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Art Flipping - người xấu, kẻ tốt hay tên vô lại?

Art flipping ám chỉ việc tái bán nhanh chóng và lấy lãi từ những tác phẩm nghệ thuật rớt giá. Đây không phải là chiến thuật dành riêng cho lĩnh vực nghệ thuật, mà đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các thị trường.

Art & Design