Style

Chiến dịch trẻ trung của Burberry

Burberry chính thức công bố chiến dịch mới với tinh thần tôn vinh cộng đồng, tinh thần sáng tạo và tiếng nói tương lai. Với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi trội bên cạnh nhiều tổ chức vì giới trẻ như Marcus Rashford MBE, chiến dịch đang tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

Pop, Music & Film