Pop, Music & Film

Bị DALAB từ chối demo, thành viên EMCEE L: "Vì sao không ai nhắc về chuyện đôi ta"

MV "Chuyện Đôi Ta" với phần hoà giọng của Emcee L và Muộii sẽ chính thức ra mắt vào 20 giờ tối nay. 

Pop, Music & Film