L'OFFICIEL Vietnam

#ProudlyVietnamese - Việt Nam tự hào: Nhìn lại hành trình 2 năm cùng thương hiệu Việt

Tháng 9 này, Proudly Vietnamese đang rục rịch tái khởi động. Mọi dự định ấp ủ đã thành hình, hứa hẹn những hoạt động ý nghĩa và mới mẻ cho năm thứ 3 dự án đi vào hoạt động.

L'OFFICIEL Vietnam