L'OFFICIEL Vietnam

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam] Xóa nhòa lằn ranh thời trang và công nghệ

Vào ngày 25 - 28/11/2021, L'OFFICIEL Vietnam sẽ chính thức ra mắt "Ô by L'OFFICIEL Vietnam" - triển lãm thời trang và thời trang virtual đầu tiên tại Việt Nam. 

L'OFFICIEL Vietnam