Toys & Tech

Facebook chính thức đổi tên thành Meta, đưa người dùng vào chương tiếp theo trong Internet

Meta, công ty mẹ mới được đặt tên của Facebook, Instagram, WhatsApp và Oculus, đã tiết lộ kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của Internet.

Toys & Tech