Local

Sau Rosé, Lisa là thành viên thứ 2 của BLACKPINK diện thiết kế Công Trí

“Em út vàng” của BLACKPINK vừa khiến giới mộ điệu tán dương không ngớt khi chọn diện một item từ Công Trí trong sự kiện tại Thái Lan.

Local