Style

Bộ ảnh Fashion Portrait: Bạn tìm thấy mình trong bức chân dung thời trang nào?

Một vẻ nữ tính đầy chất nghệ, được truyền tải qua những sáng tạo khai thác các yếu tố quang học, siêu  thực, tự nhiên, hình học, và cả sự ngông cuồng. 

Style