Voyage & Gourmet

Trung Thu vẹn tròn cùng bộ sưu tập bánh thủ công từ Sheraton Saigon

Hoa tàn rồi lại bung cánh, trăng khuyết rồi lại tròn, nhưng niềm hạnh phúc đoàn viên mỗi dịp trăng rằm trung thu là điều chưa bao giờ thay đổi.

Voyage & Gourmet