Love & Life

Thực hành tỉnh thức có phải là một điều xa xỉ?

Chúng ta đều biết thực hành tỉnh thức có thể giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Nhưng trước guồng quay chóng mặt và 1001 việc cần bạn giải quyết thì việc cam kết dành thời gian thực hành thiền kéo dài và liên tục thật sự là một điều xa xỉ. Liệu có cách nào để chúng ta mang thực hành tỉnh thức vào cuộc sống bận rộn?

Love & Life