Love & Life

Theo dấu cảm hứng: Điều đầu tiên, bạn cần sống trong hiện thực

“Cần ghi nhớ, bạn không phải là nô lệ của cảm hứng hay chủ nhân của nó, mà phải là một điều gì đó thú vị hơn, là bạn đời của nó. Và để hai người sống lâu dài với nhau, hãy đi cùng nhau và hướng về một mục đích gì đó xứng đáng.” – Elizabeth Gilbert

Love & Life