Art & Design

10 lá thư tình kinh điển của Beethoven, Elizabeth và Joe Dimaggio (cho Marilyn Monroe)

Trước khi có điện thoại, tin nhắn và email, từng có một thời những lá thư tay nói thay lời lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau. Dưới đây là 10 lá thư tay được viết bởi những nhà soạn nhạc, người nghệ sĩ đã trở thành huyền thoại của thế giới.
text coat clothing document sleeve person human shoe footwear long sleeve

Tags

Recommended posts for you