Art & Design

April Advertising – Công ty sáng tạo Việt đạt giải tại The MUSE Design Award 2023

Giải thưởng uy tín quốc tế về sáng tạo và thiết kế The MUSE Design Award 2023 đã gọi tên những người chiến thắng. Đặc biệt hơn cả, giải Platinum thuộc về April Advertising, đại diện duy nhất từ Việt Nam.

Recommended posts for you