Art & Design

Art Basel Hong Kong 2023: Nghệ thuật Á Đông đương đại, và hơn thế nữa

Bên cạnh tranh sơn dầu, sơn mài, bạn sẽ bắt gặp những tác phẩm điêu khắc làm từ dụng cụ y tế, giấy và đá cùng những bộ phim thể nghiệm ấn tượng tại hội chợ nghệ thuật lớn nhất Hong Kong.

Recommended posts for you