Art & Design

BST "Rồng Phố": Hình ảnh linh vật thiêng liêng mà gần gũi trong chất liệu gốm sứ Bát Tràng

Bộ sưu tập là sự kết hợp giữa Bát Tràng Museum Atelier và Nhà thiết kế Diệu Anh, tiếp cận hình ảnh rồng qua góc nhìn đương đại nhưng vẫn kế thừa nét đẹp tinh hoa trong tạo hình truyền thống.

pottery cookware pot jar handicraft vase furniture porcelain flower flower arrangement

Recommended posts for you