Art & Design

Bùi Công Khánh và dấu ấn nghệ thuật gốm sứ Việt trong bộ sưu tập của Dior

“Những đám mây phiêu lãng” là tác phẩm nghệ thuật thuộc bộ sưu tập của Dior, được sáng tạo bởi họa sĩ Bùi Công Khánh. Tác phẩm này là một phần của triển lãm Lady Dior House, nơi trưng bày những chiếc túi Lady Dior biểu tượng được diễn giải đậm tính duy mỹ dưới bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ khắp thế giới.

clothing t-shirt face head person photography portrait art painting art gallery

Recommended posts for you