Art & Design

Chơi Chất Chill: Chuỗi triển lãm nghệ thuật đánh dấu sự bắt đầu của mùa Thu

Mùa Thu, mùa của thi ca, mùa của kỷ niệm. Không hiểu do vô tình hay cố ý mà các triển lãm nghệ thuật trong đầu tháng 9/2023 đều mang chủ đề thiên nhiên, và như một lẽ hiển nhiên, đến cùng mùa Thu là những chiêm nghiệm về kết nối vô hình mà không thể chối bỏ giữa tạo hóa và cuộc sống con người. 

art painting modern art mural collage dog adult bride person woman

Recommended posts for you