Art & Design

Chơi Chất Chill: Ga Gia Lâm, bốt Hàng Đậu, và những di sản Hà Nội được đánh thức

Vào tiết trời lạnh cuối năm, không gì bằng tự thưởng cho bản thân một chuyến art tour vòng quanh những di sản và thưởng thức những màn biểu diễn mới lạ sắp được diễn ra.

performer person solo performance lighting dancing dress finger formal wear stage fashion

Recommended posts for you