Art & Design

Chơi Chất Chill: Thưởng thức chuỗi sự kiện nghệ thuật bằng “tâm thế Alice”

Xin mượn lời The Outpost để giới thiệu chuỗi 05 sự kiện nghệ thuật đáng thưởng thức trong tuần: “Có lẽ, ta có thể học cách đối diện với cuộc sống đầy ẩn số bằng việc gìn giữ tâm hồn đầy rộng mở và hiếu kỳ của Alice. Vậy, hãy bước vào thế giới nghệ thuật bằng một ‘tâm thế Alice’ và thử xem, bạn sẽ thấy những gì?”

pottery art porcelain adult female person woman cup handbag plate

Recommended posts for you