Art & Design

Theo dấu Nghệ thuật: Chúng ta có thể học lịch sử nghệ thuật từ… TikTok?

Là “ứng dụng đồng hồ đáng nguyền rủa” nhưng đối với những ai thích tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật, TikTok và sự phổ biến của nội dung nghệ thuật đồng nghĩa với việc bạn không phải bỏ tiền mua một quyển sách dày cộm mà không biết đến khi nào mới đọc xong.

face person photography portrait adult male man microphone necklace book

Recommended posts for you