Art & Design

Chuỗi sự kiện “Nghệ thuật châu Á đang lên” khởi động với triển lãm đầu tiên tại Paris

Mang tên "Polar Voids" (tựa tiếng Việt: Hố Phân Cực), triển lãm đôi của họa sĩ Việt Nam, Hoài Phương cùng nghệ sĩ Macau, Ioi Choi sẽ diễn ra từ ngày 01/04 đến 10/04/2024 tại Cung Điện Hoàng Gia Palais  Royal, quận 1, Paris; mở màn cho chuỗi sự kiện triễn lãm pop-up "Asian Art on the Rise” của phòng tranh trực tuyến Asian Art Bridge.

advertisement poster book publication rock person nature outdoors

Recommended posts for you