Art & Design

Cuộc chiến "yêu" nghệ thuật giữa Arnault (LVMH) và Pinault (Kering): Ngang tài ngang sức

Hai gã khổng lồ trong ngành hàng xa xỉ gồm Bernard Arnault, Chủ tịch Tập đoàn LVMH và François Pinault, người sáng lập Tập đoàn Kering đã "chiến đấu" trong lĩnh vực hàng xa xỉ hơn 20 năm nay cũng dành rất nhiều công sức và quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. 

coat blazer jacket photography people person adult male man glasses

Recommended posts for you