Art & Design

Đến Đà Lạt xem tranh Nguyễn Tư Nghiêm, nghe nhạc cổ điển phương Tây

Triển lãm "Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây" giới thiệu các tác phẩm 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - một trong tứ trụ hiện đại của hội họa Việt Nam: “Nghiêm – Liên – Sáng – Phái” - sáng tác trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2011 trên chất liệu bột màu và màu nước giấy dó.

book publication advertisement poster
Triển lãm “Nguyễn Tư Nghiêm - Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây” lần đầu giới thiệu bộ sưu tập tranh 12 con giáp của danh họa sáng tác trong khoảng thời gian từ 1993 đến 2011 với khán giả Đà Lạt.

Recommended posts for you