Art & Design

Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nhã đi vào bản nguyên thông qua Thực vật

Phan Thị Thanh Nhã là Nhà Thực vật học (Botanist) và Họa sĩ minh họa Thực vật (Botanical artist and illustrator). Gần đây chị đã có những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Flora of Southeast Asia vào cuối tháng 6 tại TP. Hồ Chí Minh. 

Elaeocarpus hygrophilus - Cà na

Recommended posts for you