Art & Design

Độc quyền trên L'OFFICIEL: Trò chuyện đầu năm cùng họa sĩ minh họa Lucia Phạm

Văn hóa không phải là một đề tài dễ xử lý. Lucia Phạm đã phải dành rất nhiều thời gian để học hỏi và vượt qua định kiến của chính mình mới có thể tiếp cận chủ đề này một cách thoải mái và tự tin nhất.

comics publication book person face head

Recommended posts for you