Art & Design

“Gặp gỡ | Encounter” của Bùi Thanh Tâm: Khi dân gian dung hòa với đương đại

Một triển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Thanh Tâm do Gate Gate Gallery tổ chức, giới thiệu hơn 20 tác phẩm đặc sắc, nổi bật xuyên suốt quá trình nghiên cứu sáng tác của Bùi Thanh Tâm, từ bản phác thảo ý tưởng đến những sáng tác, những thử nghiệm mới nhất. 

sphere floor window wood building skylight flooring reptile sea life turtle
Bùi Thanh Tâm, “Con rồng cháu tiên” (2023), chất liệu tổng hợp, 300 x 300 x 300 cm

Recommended posts for you