Art & Design

Gucci Art Space trở lại với buổi đấu giá online kết hợp thời trang, nghệ thuật & công nghệ

Lấy yếu tố lưu trữ của Gucci làm trọng tâm, buổi đấu giá kết hợp những thiết kế kinh điển trong quá khứ với những nét đổi mới thuộc về tương lai. 

"Gucci Ancora Bus", Jo Ann. Ảnh: Gucci

Recommended posts for you