Art & Design

Gucci tiến sâu vào thế giới nghệ thuật với phiên đấu giá NFT hợp tác cùng Christie's

Gucci đang tăng cường chiến lược Web3 bằng cách hợp tác với nhà đấu giá 256 tuổi Christie’s để ủy thác 21 tác phẩm NFT độc đáo.

person shop adult male man clothing coat window display building handbag

Recommended posts for you