Art & Design

Hạ màn World Cup, ngẫm documenta 2022: Phép vua thua lệ làng

Thực tế, documenta chưa bao giờ hấp dẫn như World Cup... Với cá nhân tôi, documenta sẽ tái khởi động trước!

person man adult male head face glasses accessories portrait photography
Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), "Operational Factography" (2022), chi tiết sắp đặt. Ảnh chụp bởi C&AL. Nguồn ảnh: spikeartmagazine.com

Tags

Recommended posts for you