Art & Design

Hagan Nguyễn: “Cảm hứng sáng tạo đến từ những điều đơn giản nhất.”

Hagan Nguyễn cùng triển lãm “Prancing Patterns – Vũ điệu Hoa văn” đã mang đến cho cộng đồng yêu nghệ thuật một ngôn ngữ nhiếp ảnh mới mẻ, và ngôn ngữ ấy là thành quả của một quá trình cá nhân nhằm khám phá cách cô giao tiếp với nghệ thuật.
person human

Tags

Recommended posts for you