Art & Design

Họa sĩ Trần Trung Lĩnh dùng pop-art nói chuyện với Van Gogh

"Trong muôn ngàn gương mặt khác nhau của con đường pop-art, Lĩnh muốn sống lại quãng đường cũ bằng một cái nhìn khác, bình dị thôi, như chính con người của Van Gogh, để yêu thương nhiều hơn, như là cái cách mà cuộc đời của ông đã cống hiến cho thế giới này, đẹp bình thường, giản đơn”

face head person photography portrait art painting adult male man

Recommended posts for you