Art & Design

Hội chợ Art Paris 2023: 25 năm tìm lại chỗ đứng cho thị trường nghệ thuật Pháp

Khó có thể tìm được nơi nào hoặc thành phố có thể dung hòa được nhiều tinh hoa, sáng tạo và nền văn hóa như Kinh đô Ánh sáng. 2 cuộc chiến tranh đi qua, Paris vẫn đứng vững nhưng việc gầy dựng từ những năm 70 vẫn tiếp diễn tới hiện nay bên cạnh các biến động thời sự.

architecture building convention center airport terminal arch

Recommended posts for you