Art & Design

Khai mạc triển lãm "Soft Era" - Khai mở sức mạnh nội tại của mỗi con người

Tiếp nối tinh thần #WeSupportArt, Sun Life Việt Nam và De La Sól đã đem đến sự kiện triển lãm "Soft Era (Visual Art Exhibition)" cùng nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Minh Đức.

Recommended posts for you