Art & Design

L'Invitation: Đạo diễn Lâm Đạo Đạo, và không gian sống "bất quy tắc" đầy màu sắc

Mặc dù rất muốn nói về Lâm Đạo Đạo một cách hoa mỹ, tôi không tìm được cụm từ nào hợp hơn “thanh niên khát trải nghiệm”. Những gì anh tích cóp, dù là cho ngôi nhà hay cho kinh nghiệm cá nhân, đều có chút bất thường. Vậy mà như một lẽ tự nhiên, chúng bổ trợ cho nhau, tạo nên một Lâm Đạo Đạo không thể bị lầm lẫn với bất cứ ai.

couch furniture living room laptop interior design adult male man person book

Recommended posts for you