Art & Design

Lai lịch thực sự của “Hoàng bào vua Bảo Đại” trên sàn đấu giá Pháp

Giới cổ vật Việt Nam đang sôi sục không ngừng về chiếc “long bào giao lãnh triều Nguyễn”, được cho là từng thuộc về vua Bảo Đại, sắp được nhà Delon - Hoebanx đưa ra đấu giá vào ngày 7 tháng 12 tại Paris, Pháp.

clothing dress fashion formal wear gown robe kimono
Chiếc “áo rồng” sắp được đấu giá tại Delon - Hoebanx

Recommended posts for you