Art & Design

L'O Tết: Khi nghệ thuật biết đùa

“Trên tất cả, nghệ thuật nên vui vẻ”. câu nói bâng quơ này của điêu khắc gia Alexander Calder có thể rất đơn giản nhưng bên trong lại hàm chứa nhiều hướng trả lời, ý tưởng cho câu hỏi lớn mà ai cũng cố giải đáp: “Nghệ thuật là gì?"

Recommended posts for you