Art & Design

Mona Lisa, và những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới bạn cần biết

Nghệ thuật nắm giữ những manh mối kết nối quá khứ với hiện tại, và những tác phẩm vượt thời gian này mang trong mình giá trị khổng lồ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

bestof topix london person face photography portrait adult male man art painting glove

Recommended posts for you