Art & Design

"Mong manh vĩnh cửu": Thế giới ký ức "phù du" của Trần Minh Đức

Nối tiếp câu chuyện đan xen giữa quá khứ và thời cuộc, Gate Gate Gallery giới thiệu “Fragility Eternity”, hay "Mong manh vĩnh cửu" - một triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đa phương tiện Trần Minh Đức (Duc Flyingbay). Triển lãm sẽ giới thiệu 15 tác phẩm sắp đặt đa chất liệu, mở cửa từ ngày 14/10 tới hết ngày 05/11/2023. 

home decor linen furniture bed

Recommended posts for you